Znajomość prawidłowego rozwoju jest nie tylko podstawą oceny stanu dziecka, ale również prowadzenia wszelkich czynności usprawniających. Rozwój wszystkich zdrowych dzieci jest niejednakowy, ale odznacza się pewną prawidłowością.

Narzędzia badawcze

Narzędzie badawcze diagnozy to wynik operacjonalizacji problemu badawczego jako zestaw konkretnych wskaźników badanej sytuacji, w ramach których dokonuje się oceny.
 W zależności od zastosowanej techniki, narzędzia przyjmują różną formę:
- test diagnostyczny
- arkusz obserwacyjny
- program komputerowy
 Przy doborze metody diagnozowania należy każdorazowo uwzględniać to, iż badanie spraw ludzkich dokonuje się w relacji, w kontakcie poznawczym, ale też w emocjonalnej zależności. Poznanie zależy także od aktu woli osoby badanej.
 
Testy diagnostyczne

Testy diagnostyczne służą opisowi i ocenie sprawności funkcji psychicznych oraz zachowań w odniesieniu do wieku badanych dzieci oraz kontekstu ich życia.
W większości testów ocenie podlegają:
- rozwój sprawności ruchowej
- rozwój sprawności manualnej
- rozwój emocjonalno – społeczny
- rozwój mowy i myślenia 

 PRZYKŁADOWE TESTY: 
- Rozwój sprawności ruchowej - Test sprawności fizycznej dzieci i młodzieży L. Denisiuka
- Rozwój sprawności manualnej  - Karta do badania poziomu sprawności manualnej i percepcji wzrokowej, H. Spionek
- Rozwój emocjonalno – społeczny  - Test niedokończonych zdań
- Rozwój mowy i myślenia - Test S. Szumana. Obrazek sytuacyjny  „Rozlane mleko”
 Programy komputerowe
  
Program Edu - Jurszczyn – Multimedia 
- przeznaczony jest dla terapeutów pracujących z dziećmi z deficytami rozwojowymi do 12 roku życia
- program zawiera około 1000 ćwiczeń, zdjęcia oraz pomoce dydaktyczne do wydrukowania.
- przygotowane konspekty zawierają ćwiczenia ze Sfery Rozwoju oraz Sfery Zachowań.
- wyniki otrzymanej diagnozy wpisuje się w rubryki a następnie program rozpoczyna analizę danych i wybiera propozycję ćwiczeń na okres jednego kwartału.
 


Program Porusz Umysł  
- to program komputerowy wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci młodzieży.
- kierowany jest do wszystkich w celu:
- podniesienia umiejętności szkolnych
- zapobiegania deficytom
- osiągania sukcesów
- podnoszenia motywacji do zdobywania wiedzy w sposób 
                 szybki i trwały
-  użytkownicy:
- dzieci z dysleksją
- dzieci z dezintegracją sensoryczną
- dzieci nadpobudliwe
- dzieci niepełnosprawne ruchowo
  - realizacja ćwiczeń w programie Porusz Umysł 
     to trening logicznego myślenia, pamięci i słowotwórstwa


Opis programu Porusz Umysł 

Demonstracja możliwości programu Porusz Umysł 

 
                 Programy Eduterapeutica  
                - przeznaczony jest dla jednostek takich jak:
                       - przedszkola
                       - szkoły podstawowe
                        - poradnie psychologiczno-pedagogiczne
                        - gabinety terapeutyczne
                - obecnie oferowane są cztery programy specjalistyczne przeznaczone do diagnozy i terapii pedagogicznej oraz logopedycznej.
                                Programy Eduterapeutica:
                                - Eduterapeutica dysleksja 
                                - Eduterapeutica dyskalkulia
                                - Eduterapeutica logopedia 
                                - Eduterapeutica postawa i ruch1 komentarz:

  1. W pierwszych miesiącach to takie coś: klik znalazłam.

    OdpowiedzUsuń