Znajomość prawidłowego rozwoju jest nie tylko podstawą oceny stanu dziecka, ale również prowadzenia wszelkich czynności usprawniających. Rozwój wszystkich zdrowych dzieci jest niejednakowy, ale odznacza się pewną prawidłowością.

Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna to rozpoznawanie za pomocą technik i
metod psychologicznych:
- cech osobowości
- właściwości psychicznych
- odchyleń od normy w zakresie intelektualnym, emocjonalnym, fizycznym i społecznym

 Celem diagnozy jest
- zrozumienie indywidualności dzieci
- zrozumienie mechanizmów oraz uwarunkowań ich rozwoju
 
Wśród najczęściej wymienianych celów diagnozy pojawiają się:
- poznanie i zrozumienie dziecka jako indywidualności
- poznanie i zrozumienie wpływu różnych czynników na rozwój dziecka
- monitorowanie postępu w rozwoju dziecka
- planowanie działań edukacyjnych
- planowanie działań interwencyjnych i wspomagających rozwój
 
Diagnoza nie polega na zwykłym patrzeniu na dziecko czy rozmowie z jego rodzicami. Jest to
- zamierzone
- systematyczne
- jednoprzedmiotowe
- wielokierunkowe 
działanie badawcze, w którym należy wykorzystywać zróżnicowane metody i narzędzia.

Etapy postępowania diagnostycznego w pedagogice:
- etap typologiczny (klasyfikacyjny)
- etap całości
- etap diagnozy fazy
- etap diagnozy rozwojowej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz